Sunday, February 19, 2012

மீண்டும் மாக்ரோ! - பகுதி-2

இந்தப் பதிவிற்கான கடைசிப் பகுதியிது. இதில் இன்னும் சில மிருகங்களின் கண்களின் மிக அண்மைப் புகைப்படங்களை உங்களுக்கு அளிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். முதலாவதாக இருப்பது முதலையின் கண். இரண்டாவதும் மூன்றாவதும் மீன்களின் கண்கள்.அடுத்தது, ஓநாயின் கண். ஐந்தாவது, வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் டிஸ்கஸ் எனும் அமேசான் நதி மீனுடையது.

No comments:

Post a Comment